top of page

Mimari Tasarım l İçmimari Hizmetler

İletişim

PDESGN; 

Mimarlık Hizmetlerimiz

*Kentsel Dönüşüm Mimari Proje Hizmeti

*Turizm yapıları (kamp, karavan, Otel,,vb.) için Mimari Konsept,  Plan-Proje hazırlanması

*Parsellerin imar bilgilerine istinaden mevcut imar kanunları gözönünde bulundurularak mimari tasarım geliştirilmesi, belediye ruhsat projelerinin hazırlanması

*Eski eser koruma projeleri hazırlanması, Anıtlar Kurulu, vb. yerel idarelerden onayların alınması (rölöve, restorasyon, restitüsyon, renovasyon, vb. projelendirme ve iş takibi)

Contact us

bottom of page