perspektif_09_TOPVİEW.jpg

Maradi Hospital - Afrika

Commodore LLC hafif çelik firması için 27000m2 alana yayılı hastane projesinin hafif çelik yapı sistemi prensiplerinde projelendirilmesi işidir.

Show More

© 2020 by PDESGNArchitecture.