top of page

Mimari Tasarım l İçmimari Hizmetler

  • Yazarın fotoğrafıpelin düştegör

Mobil Ev Tesislerine İlişkin Yönetmelik Maddeleri Hakkında

Mobil Ev Tesislerine İlişkin Yönetmelik Maddeleri Hakkında bilmek istedikleriniz, yorumlarımızla birlikte bu yazının içerisinde yer almaktadır.

Mobil Evler , Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Kırsal Turizm Tesisleri başlığı altında yerini aldı. #mobilevler #ekoturizm #kırsalturizm


2020 yılında tasarlayıp ürettiğimiz tiny house karavan
2020 yılında sürdürülebilirlik prensipleriyle tasarlayıp ürettirdiğimiz mobil ev (tiny house karavan)

Uzun zamandır arsa seçimi danışmanlığı hizmeti verdiğimiz mobil evlere ilişkin belirsizlik 18 Ocak 2024'te Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e eklenen Mobil Evlere ilişkin tanımlar ve maddeler ile netleşti.

Mobil Ev Nedir?

"İlgili mevzuata uygun şekilde O2 sınıfı tip onay belgesine sahip, bir motorlu araç tarafından çekilmek üzere tasarlanmış, konaklama birimi şeklinde düzenlenmiş, içinde yaşam alanı, yatak ile banyo-tuvalet bulunan 12/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa tabi aracı tarifler." şeklindeki tanım yönetmelikte yerini almıştır.

Turizm Geliştirme Kooperatiflerinin Ekoturizm imarlı parsellerde mobil ev tesisi kurmaları mümkün!

Ancak, imarsız tarlaları kooperatif üzerinden satın alarak gayriresmi yatay yerleşme alanları kuranlar için olumsuz durum devam ediyor. Esasen, ilk günden beri bunu verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinde, seminerlerde de dile getirmiştik. İmar kanununa göre yaşam alanı tarifi yapılmamış Çevre düzeni planlarında, 1/25000 ölçekli planlarda sürdürülebilir tarım alanı, orman alanı, su havzaları vb. tarifler içerisinde kalıp, 1/5000 ve 1/1000 uygulama imar planına da konu edilmemiş yerlerde kooperatif üzerinden kadastral yolu olsun olmasın parsel satın alıp hayali projeler ile ortaklara yer tahsisi yapıp, alt yapı sağlamak imar suçudur.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine ilişkin yönetmeliğe eklenen mobil ev tesisi maddeleri ile, adına ister tiny house resort diyelim, ister tiny house köyü diyelim, bu yaşam alanlarının ne şekilde hangi tip imarlı arsalarda yapılabileceği kesinleştirilmiş oldu.

Konaklama Tesislerinin Asgari Nitelikleri maddesi incelendiğinde; günübirlik tesisler, oteller vb. turizm alanlarında kısmen ya da tamamen konaklama birimi mobil evlerden oluşturulmak istense, mobil evlerin hareket kabiliyeti olsun ya da olmasın turizm işletme belgesi verilmeyeceği yönetmelikte açıklıkla belirtilmiştir.

" Mobil evler

Madde 35/A - (1) Mobil Evler, tahsisli kamu taşınmazları hariç olmak üzere, imar planlarında kamping ya da kırsal / eko turizm kullanımlarına ayrılmış alanlarda düzenlenen, tamamı mobil evlerden oluşan, en az beş, en fazla kırk dokuz konaklama birimi içeren tesislerdir. Bu tesisler aşağıdaki nitelikleri taşır:

a) Konaklama birimi başına en az 250m2 alan,

b) Tesis alanının çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilerek aydınlatılması,

c) Girişte konaklama birimi başına bir araç olmak üzere otopark, resepsiyon - idare ünitesi,

ç) Mobil evlerin tamamının tescil belgesinin mal sahibi veya belge sahibi ya a işletmeci adına düzenlenmiş olması,

(2) Konaklama birimleri doğal ışık alacak şekilde düzenlenir. Uygun tefriş elemanlarıyla rahat kullanım imkanı verebilecek şekilde dekore edilir. Bu birimlerde yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, kıymetli eşya kasası, minibar, sıcak içecek hazırlanmasına imkan sağlayan donanım ve servis malzemesi, genel aydınlatma, priz çöp kutusu, perde veya benzeri düzenleme bulunur. Banyolarda, vitrifiye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, priz, çöp kutusu, sabun, şampuan ile el ve banyo havlusu bulundurulur. Her konaklama birimi 2 kişiliktir.

(3) Bu tesislerde lokanta, alakart lokanta, kafeterya, bar salonu, pasta salonu, kafe ve kahvaltı salonu düzenlenmesi durumunda bu ünitelerin toplam kapasitesi 100 kişiyi geçemez; toplantı salonu ve çok amaçlı salon yapılamaz.

(4) Konaklama birimlerinin hareket kabiliyetini ortadan kaldırıcı düzenleme yapılamaz.

(5) Bu tesislere ilişkin turizm işletmesi belgesi başvurusunda tescil belgesi ibraz edilir. Başvuru tarihi itibariyle 2918 sayılı Kanun kapsamında geçerli teknik muayene bulunması zorunludur. Turizm işletmesi belgesi alınmasından sonra da teknik muayenelerin yaptırıldığına ilişkin geçerli muayene belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilir."

2006 yılından beri biriktirdiğimiz mesleki tecrübemizle; 2018 Kasım ayında PDESGN Mimarlığı kurduk. 2019 Şubat ayında ise Casa Lokomotif tiny house karavan (mobil ev) markamızı duyurmuştuk. Casa Lokomotif 2022 Ocak ayına kadar karavan üreten ve satan bir markaydı. Aldığımız kararla ve geçirdiğimiz tecrübeler neticesinde tasarım tescilini aldığımız gerçekten mobil olan Karayollarına uygun tasarladığımız mobil ev modellerinin tasarım ve uygulama projeleriyle satışa sunmayı; yeni mobil ev (tiny house) tasarımı ihtiyacı olan şirketlere / şahıslara ürün geliştirmeyi seçtik.

Tesis kurmak isteyen kişilere parsel seçimi danışmanlığı, mimari tasarım ve projelendirme hizmetleri vererek hizmetlerimize devam ediyoruz.

Mimari hizmetlere ilişkin referanslarımızı çatı markamız PDESGN'dan inceleyebilirsiniz.

222 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page