top of page

Architectural Design l Interior Styling

PDESGN

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

KADIKÖY OSMANAĞA İŞHANI PROJESİ - 2022

KADIKÖY OSMANAĞA İŞHANI PROJESİ - 2022

Proje türü

KADIKÖY OSMANAĞA İŞHANI PROJESİ - 2022

Tarih

2022

Konum

Kadıköy / İstanbul

Kadıköy Osmanağa Çarşı İşhanı Projesi - 2022
Kadıköy ilçesi Osmanağa mahallesi çarşı girişinde, sahil yolunun paralelinde kalan köşe parsel için tasarladığımız işhanı projesini aktaracağız.


#kadıköy #mimariproje #eskieser #yenibina #kentseldönüşüm #mimarlıkofisi #sitalanı


İlgili parselde tasarlanan proje ticaret işlevinde, tek bağımsız bölüm olarak beyan edilmiştir. Proje müellifi mimar farklı olmakla birlikte, çalışma alanı eski eser komşuluğunda yeni yapı olarak ele alınmış olup, mevcuttaki yapı ise kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmıştır. 2021 yılının ekim ayına sarkan proje onay süreçlerinde çalışma alanı eski yapı tasarımlarında iki kez Anıtlar Kurulu 5. Bölge'de onaylanmamış, geri dönmüştür.
Yapı müteahhidinin PDESGN Mimarlık'a ulaşmasıyla yaptığımız sözleşmeye göre; mimari müellif aynı kalmak koşuluyla, kat planlarının tadil edilmesi, kurula sunulacak 3 alternatif cephe tasarımının hazırlanması, 3 boyutlu sunumların hazırlanarak mevcut silüetle kurduğu ilişkinin etüd edilerek sunum formatına getirilmesi, mimari proje raporunun hazırlanması, vb. şeklinde olmuştur.

Cephe kararlarını alabilmek adına işverene 7 farklı cephe önerisi sunmuştuk. 1. Cephe alternatifimiz kuruldan ilk seferde onaylandı.

Eski eser komşuluğu olan ve bulunduğu bölgede birçok Osmanlı yapısı bulunan parselde çalışmak hem çok keyifli, hem de zordu.


Proje alanı Kadıköy çarşısının girişinde olup, halen tadilatı devam eden Yapı Kredi binasının yapı adasında yer almaktadır. Eski eser komşuluğu bulunan parselde, mevcut yapı yıkılmadan önce zemin + 5 katlı iskanlı bir yapı bulunmaktaydı.

Ürünün size nasıl yardımcı olduğu hakkında kişisel bilgiler paylaşın. Ürünü nerede ve nasıl kullandınız? Ne kadar kişisel bilgi verirseniz, okurlarınız size kendini o kadar yakın hisseder ve güvenilirliğiniz bir o kadar artar. Başkalarından ürünü test etmesini istediyseniz bunu da okurlarınıza söyleyin.


Yeni proje; 1 bodrum kat, zemin kat, 5 normal kat ve çatı arasından oluşmaktadır. Projede; 1.bodrum kat teknik oda, zemin kat ve normal katlar tek bağımsız bölüm işyeri olarak kullanılacaktır. Binanın taşıyıcı sistemi betonarme olarak öngörülmüştür.


Öneri projenin taban alanı yaklaşık 49m2'dir.

Yasa caddesi üzerinde eski eser komşuluğu olan parselimize komşu olan tüm eski eserlerde silüet çalışmalarında muhtes ekler ve bozulmalar gözlemlenmiştir. Cephe renklerinin de çok çeşitli ve birbiriyle uyumsuz olduğu görülmüştür.

Tüm cephe önerilerinde eski eser komşuluğu olan yapı ile kat uyumu ve pencere oranları gözetilmiştir. Cephe rengi etüd edilirken, Kadıköy ilçesinde özellikle çarşı alanında eski fotoğraflar taranmış en sık rastlanan krem ve bej renkli cepheler referans alınmıştır.

bottom of page